Images tagged with ‘barcelona’

View by: Popular Latest

#RamblaDelRaval #ElRavalSud #CiutatVella #EU

Sign in to Comment

* Tocar la senyera amb les mans

Sign in to Comment

#EixampleEsquerra #Barcelona #Catalunya #España #E

Sign in to Comment

#CarrerDeLHospital #ElRavalSud #CiutatVella #EU

Sign in to Comment

#ElRavalNord #CiutatVella #Barcelona #España #EU

Sign in to Comment

* Semàfor vermell... cotxe parat

Sign in to Comment

#SantsMontjuïc #Barcelona #España #Catalunya #Euro

Sign in to Comment

#CarrerDeLaJuntaDeComerç #ElRavalSud #Barcelona

Sign in to Comment

#BarriGòtic #CiutatVella #Barcelona #España #Urban

Sign in to Comment

* La pluja al vidre

* La pluja al vidre by Adela Fonts

Posted on 2018-11-02

Sign in to Comment

* Parelles de cames

* Parelles de cames by Adela Fonts

Posted on 2018-10-31

Sign in to Comment

#LaRambla #ElRavalSud #BarriGòtic #CiutatVella

Sign in to Comment

#ElRavalSud #BarriGòtic #CiutatVella #Barcelona

Sign in to Comment

#LaRambla #BarriGòtic #CiutatVella #Barcelona

Sign in to Comment

#CarrerDeSantPau #ElRavalSud #CiutatVella #urban

Sign in to Comment

#ElBorn #Barcelona #Catalunya #España #FujifilmXT1

Sign in to Comment

#ElBorn #Barcelona #Catalunya #España #FujifilmXT1

Sign in to Comment

#ElBorn #Barcelona #Catalunya #España #XT1

Sign in to Comment

#carrerdelespenedides #elravalsud #ciutatvella

Sign in to Comment

#carrerdesantpau #carrerdelespenedides #elravalsud

Sign in to Comment

#passeigjoandeborbó #labarceloneta #ciutatvella

Sign in to Comment

#CarrerDeLHospital #ElRavalSud #CiutatVella #EU

Sign in to Comment

#BarriGòtic #Barcelona #Catalunya #España #EU

Sign in to Comment

#EixampleEsquerra #Barcelona #Catalunya #España

Sign in to Comment

#ElRavalNord #CiutatVella #Barcelona #España #EU

Sign in to Comment

* La bossa que vola

* La bossa que vola by Adela Fonts

Posted on 2018-11-12

Sign in to Comment

#SantsMontjuïc #Barcelona #España #Catalunya #EU

Sign in to Comment

* Gotes d'aigua a la corda fluixa

Sign in to Comment

#CarrerDelPintorFortuny #ElRavalNord #Barcelona

Sign in to Comment

#PlaçaDeLaGardunya #LaBoqueria #ElRavalSud #xnview

Sign in to Comment

* El regal de la pluja

* El regal de la pluja by Adela Fonts

Posted on 2018-11-03

Sign in to Comment

* Els infants i els coloms

* Els infants i els coloms by Adela Fonts

Posted on 2018-11-01

Sign in to Comment

* Música a l'aire lliure

* Música a l'aire lliure by Adela Fonts

Posted on 2018-10-28

Sign in to Comment

#LaRambla #BarriGòtic or #ElRavalSud #CiutatVella

Sign in to Comment

#LaRambla #BarriGòtic #CiutatVella #Barcelona

Sign in to Comment

#PlaçaDeLaGardunya #LaBoqueria #ElRavalSud #urban

Sign in to Comment

#PasseigDeSantJoan #EixampleDreta #Barcelona

Sign in to Comment

#ElBorn #Barcelona #Catalunya #España #FujifilmXT1

Sign in to Comment

#ElBorn #Barcelona #Catalunya #España #xt1 #urban

Sign in to Comment

#carrerdelcarme #elravalsud #ciutatvella #xt1

Sign in to Comment

#carrerdemontserrat #carrerdesantamònica #elraval

Sign in to Comment

#carrerdelcarme #elravalnord #ciutatvella #lgk10

Sign in to Comment

#carrerdelcarme #elravalnord #ciutatvella #lgk10

Sign in to Comment

* La gent es mou...

* La gent es mou... by Adela Fonts

Posted on 2018-11-19

Sign in to Comment

#AvingudaParallel #SantsMontjuïc #Barcelona #EU

Sign in to Comment

* Reflex al cotxe un dia de pluja

Sign in to Comment

* El sol cau a la ciutat

* El sol cau a la ciutat by Adela Fonts

Posted on 2018-11-14

Sign in to Comment

* Vida social als terrats

* Vida social als terrats by Adela Fonts

Posted on 2018-11-13

Sign in to Comment

#Barceloneta #CiutatVella #Barcelona #España #EU

Sign in to Comment

* Un matí qualsevol

* Un matí qualsevol by Adela Fonts

Posted on 2018-11-10

Sign in to Comment

* Verticals i diagonal

* Verticals i diagonal by Adela Fonts

Posted on 2018-11-07

Sign in to Comment

Un dia qualsevol el cel és una meravella

* El mapa del cel by Adela Fonts

Posted on 2018-11-05

Sign in to Comment

#PlaçaDeLaGardunya #LaBoqueria #ElRavalSud

Sign in to Comment

* El nen i el cadell

* El nen i el cadell by Adela Fonts

Posted on 2018-10-29

Sign in to Comment

#ElRavalSud #BarriGòtic #CiutatVella #Barcelona

Sign in to Comment

#LaRambla #BarriGòtic #CiutatVella #Barcelona

Sign in to Comment

#LaRambla #BarriGòtic #CiutatVella #Barcelona

Sign in to Comment

#LaBarceloneta #CiutatVella #Barcelona #Catalunya

Sign in to Comment

#ElBorn #Barcelona #Catalunya #España #FujifilmXT1

Sign in to Comment

#ElBorn #Barcelona #Catalunya #España #FujifilmXT1

Sign in to Comment

#elravalsud #ciutatvella #barcelona #catalunya

Sign in to Comment

#plaçadelagardunya #elravalsud #ciutatvella #xt1

Sign in to Comment

#carrerdelportaldesantamadrona #elravalsud #xt1

Sign in to Comment

#carrerdesantpau #elravalsud #ciutatvella #lgk10

Sign in to Comment